Mobile enheter

Viktigheten av å ha kontroll på de mobile enhetene må ikke glemmes

I dagens hverdag har mobile enheter fått en større og større plass. Både på jobb og hjemme. Dette er det heldigvis mange leverandører som har tenkt på og kommet med flere løsninger for dette.

Mobile Device Management

MDM er fellesbetegnelsen for denne typen verktøy. Her finnes det mange avanserte og kostbare løsninger, men det finnes faktisk en del MDM verktøy som er gratis! Med tanke på at det finnes verktøy som er fult fungerende og inneholder de vanligste mulighetene er det ingen grunn til å ikke bruke ett slikt verktøy i enhver organisasjon.