Apple Integrasjon

Bruk iOS-klienter direkte inn i dagens Windowsmiljø

Et IT-miljø som både støtter OSX og Windows
Apple og OSX er store i det private markedet i Norge, og vi ser at stadig flere ønsker å benytte denne teknologien i bedriftsmarkedet. Fra homogene Windows-miljøer dreier løsningene seg i en mer fleksibel retning, hvor behovet er å få kontroll også over OSX-klienten.
Apple integrasjon integrerer OSX-klientene i et eksisterende Windows-miljø. Dette fører til at tjenester som allerede er på plass i dagens Windows-miljø, også kan benyttes på OSX-klientene.
Applikasjoner blir ofte sendt ut automatisk til klientene i store Windows-miljøer. Det er ingenting i veien for at dette også kan gjøres til OSX-klienter. Det samme gjelder for oppsett av nye klienter.
Eksempel på tjenester innen Apple integrasjon:

  • Fildeling
  • Tilgang til hjemmeområdet
  • Felles brukeradministrasjon (AD)
  • Automatisk oppsett av printere
  • Automatisk utrulling av applikasjoner
  • Administrasjon og regelsetting på klienter
  • Automatisk oppsett av klienter, fra embalasje til bruker.