Munki 2

munki

Munki er ett gratis verkøy for å distribuere applikasjoner. Dette verktøyet er gratis og fungerer som en substitutt til den eksisterende AppStore som finnes på alle Macer.

Klient

Det må installeres en egen klient på alle maskiner, som skal ha tilgang til denne tjenesten. Denne klienten fungere slik at den spør serveren med ujevne mellomrom etter forandringer. Grunnen til at mellomrommene ikke skal være like er for at serveren ikke skal bli overbelastet, da svært få klienter spør samtidig. Et eksempel på hvordan klienten ser ut ser du under.

managed_software_center

Server

Det må naturligvis settes opp en server for å kunne få dette til å virke. Men denne serveren trenger egentlig kun en del lagringsplass og en webtjeneste. Det betyr at det skal være uproblematisk å kjøre denne på en Mac Server (Server App) eller en Linux maskin. Men jeg vil uten tvil anbefale å kjøre denne på en Mac. Da det finnes en del ekstra verktøy som gjør administrasjon av denne tjenesten en del enklere.

Comments are closed.