Munki 2

Munki er ett gratis verkøy for å distribuere applikasjoner. Dette verktøyet er gratis og fungerer som en substitutt til den eksisterende... Continue reading →